Bir parçanın sözlerinin mi yoksa melodisinin mi daha önemli olduğu sorusu, müzik üzerine sürekli olarak yapılan tartışma ve araştırmaların en büyük örneklerinden birisidir. Müzik büyük oranda öznel bir alan olduğundan dolayı bu sorunun cevabı da kişisel tercihlere bağlanabilecek olsa bile; genel kanının aksine, şarkı sözleri ve melodinin, bir şarkıya eşit derecede katkı yaptığını söylemek hatalı olacaktır. Bu noktada önce müziğin evrensellik özelliğine ve genel anlamda müzik kavramına göz atmalıyız.

          Müzik kavramını basitçe herhangi bir duygudurumu ifade eden, belirli bir biçim ve ahenk halini almış ses ve titreşimler topluluğu olarak tanımlayabiliriz. Dolayısıyla müzik, başarılı bir örneğini üretmenin zorluğundan ya da ortaya çıkan bazı eserlerin çok katmanlılığı veya karmaşıklığından bağımsız olarak; toplumun kolaylıkla bağ kurabileceği, anlamlandırabileceği ve haz alabileceği sanat formlarından biridir. Zaten “müzik evrenseldir” ifadesinin çıkış kaynağı da, müziğin bu kolay özdeşleşilebilir yapısıdır. Farklı bir dilde yazılmış şarkı sözlerine sahip olsalar bile, Daft Punk sizi dans etmeye zorlayacak, Johnny Cash sizi Tennessee’de ufak bir kasabaya götürecek ya da 80’lerin romantik ballad’ları sizi duygusallaştıracaktır. Hatta farklı milletler tarafından üretilmiş ve herhangi bir şarkı sözünün bulunmadığı enstrümantal parçalar arasında bile, belki de favoriniz olacak eserler bulabilirsiniz. Çünkü sözcüklerin aksine, müziğin lisanı dünyanın her yerinde aynıdır.

          Öte yandan, işin şarkı sözleri boyutuna geldiğimizde; bu unsurun melodiye denk değil, onun eşlikçisi ve destekçisi olduğunu görürüz. Şarkı sözlerinin bir parçaya yaptığı katkıyı kendi özelinde değerlendirdiğimizde bile, kafiye gibi unsurlarla oluşturulan ahenk büyük bir önem tutar ve bunlar bile en nihayetinde sözlere melodik bir tını katma amacıyla yapılmaktadır. Şarkı sözlerinin dinleyicide birtakım duygular yeşertmeye ya da bir çeşit mesaj aktarmaya yönelik, manalı cümlelerden oluşması, müzik adına yalnız başına hiçbir anlam ifade etmemektedir. Çünkü müzik, doğası itibariyle dinleyiciyi -belirli bir tema ve akış içerisinde- serbest bırakan bir yapıya sahipken; sanatçının kelimelerle uyandırmaya çalıştığı duygu, edebi birikim yeterliliği ve kültür farklılıkları ya da bazen lisan farklılığı gibi çeşitli engellere takılacaktır.

Bahsi geçen bu faktörlerin hiçbiri, edebiyatın müzikten daha değersiz bir sanat dalı olduğu anlamına gelmez ve müziğin en üst formunun, hem melodik hem de lirikal anlamda başarılı olan parçalar olduğu aşikardır. Müzik alanında başardıkları ile Nobel Edebiyat Ödülü kazanmış sanatçıların varlığından söz edebiliyorken, şarkı sözlerinin ne kadar önemli olduğunu inkar etmek gibi bir durum söz konusu olamaz. Fakat konuya bu yazıda olduğu gibi basit ve temel bir bakış açısıyla, ortalama örnekler değerlendirilerek bakıldığında; ikisi de çok büyük önem taşıyan bu iki faktörden melodinin daha büyük önem taşıdığı görülmektedir.

Paylaş:

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.